B Medical

B Medical

Ramcon är distributör för B-Medicals frysar och kylar.

B-Medicals är en av världens ledande tillverkarna av avancerad kyl/frysutrustning. B-Medical har satsat stora resurser inom området för "intelligent" kylteknik för att kunna leverera produkter med extra hög kvalité och säkerhet, allt  för att uppfylla kraven på en säker köldkedja för temperaturkänsliga patientnära produkter. B-Medicals utvecklingssatsningar i detta område har resulterat i begreppet (Technology for Life), vilket lagt grunden för vår fortsatta utveckling av samtliga produkter inom "Medical Systems".

Från och med September 2015 bytte Dometic Medical System namn till B-Medical Systems.

Ramcon är distributörer för B-Medical Systems frysar och kylar i Sverige och Danmark också med service och support.

Kontakt os