Elementar

Elementar

Tyska Elementar är världsledande tillverkare av analysinstrument för icke-metalliska element som kol, kväve, svavel, väte, syre och klor i alla organiska och majoriteten av oorganiska ämnen. Elementar har utvecklat och tillverkat instrument för elementaranalys i över 110 år och riktar sig mot flera områden inklusive miljö, jordbruk, bränslen, material, kemisk forskning och kriminalteknik.  

 Setaram
 Analox
 Hitec Zang
 Camo Analytics
 Marimex
 IpraSense
 Exner
 Centec
 BlueSens
 SecureCell
 Sentronic
 NanoAnalytics
 Indatech
 CleanAir
 Buglab
 Thermo Fisher
 Biostream
 Aber
 Nikon
 Vilber
 Sphere Fluidics
 Biotek
 Elementar
 VLM
 SPEX
 SMS
 SCIEX
 Rigaku
 B Medical Systems
 BioMicroLab
 Beckman Coulter
 Altona Diagnostics

Kontakt os