Bioreaktorer och fermentorer

Modul bioreaktorer och fermentatorer för fermentering och cellodling. Solida Biotech är ett dynamiskt företag som specialiserar sig på att utveckla och producera innovativa bioprocess utrustning. Solida Biotech har en bred variation på olika bioreaktorer, fermentatorer, at-line analysatorer, CIP/SIP system och olika kärl för forskning och utveckling. Exempel på applikationer som är ideala för Solida Biotech produkter är cellodling, forskning teknologi, alger, biomassa, biobränsle, hydrolys och annat.
Den unika modul designen på Solida Biotechs hållare gör den kompatibel med en bred spektrum av olika kärl, från 50ml till 20l, engång kärl, från 250ml till 75l och LAB/PILOT SIP in situ steriliserbara system 1l till 100l.
Solida Biotech producerar även bioreaktorer på industriell skala upp till 50m3, CIP in situ rengöringssystem, SIP/CIP processtankar och beställningsprojekt som involverar tredje hands utrustning som fullt integreras enligt kunden önskemål. Solida biotech kombinerar många års erfarenhet i sterilprocessutveckling med den senaste automationen och en innovativ mjukvara.
  • Moduluppbyggnaden av alla enheter möjliggör uppgraderingar av bioreaktorer 1-36st med samma kontroller och olika kärlstorlekar.
  • Moduluppbyggnaden ger det mista möjliga avtrycket på labbutrymmet.
  • Användarvänligt Bioflex Advanced SCADA Software
  • Alla moduler är baserade på PLC hårdvara och mjukvara som garanterar optimal prestanda och flexibilitet.

Products

Automation & Software

Bioprocess Analysers

Laboratory Bioreactors

Pilot & Industrial Bioreactors

Contact us