Cell karakterisering

Cell karakterisering från Beckman Coulter. Ramcon erbjuder hela produktlinjen inom cell karakterisering för analys och kvantifiering av celler av olika slag. Beckman Coulter var involverade i utvecklingen av det första instrumentet inom cell karakterisering och levererar "state of the art"- instrument med hög upplösning och kvalitet.
Cell karakterisering används i ett brett spektrum av laboratorier från forskning till läkemedels-och livsmedelsindustrin. Ramcon erbjuder stöd och service lokalt i Sverige och Danmark med tillgång till ett stort nätverk av applikationsspecialister från Beckman Coulter för att tillgodose våra kunders behov.

Products

Multisizer, Coulter Counter

Vi-CELL MetaFLEX

Vi-CELL, Automated Cell Viability

Contact us