Analysinstrument

Tyska Elementar är världsledande tillverkare av analysinstrument för icke-metalliska element som kol, kväve, svavel, väte, syre och klor i alla organiska och majoriteten av oorganiska ämnen. Elementar har utvecklat och tillverkat instrument för elementaranalys i över 110 år och riktar sig mot flera områden inklusive miljö, jordbruk, bränslen, material, kemisk forskning och kriminalteknik.  

RAMCON distribuerar Elementar produkter i Sverige.

Products

Inorganic Elemental Analysis

N/Protein Analysis

Organic Elemental Analysis

Stable Isotope Analysis

TOC & Water Analysis

Contact us