Partikel karaktärisering

Partikel karaktärisering, laserdiffraktion och Zeta-potentialmätningar från Beckman Coulter. Ramcon erbjuder hela produktlinjen inom partikelkaraktärisering för analys och kvantifiering av partiklar av olika slag. Beckman Coulter var involverade i utvecklingen av det första instrumentet inom partikelkaraktärisering och levererar "state of the art"- instrument med hög upplösning och kvalitet.
Partikel karaktärisering används i ett brett spektrum av laboratorier från forskning till läkemedels-och livsmedelsindustrin, samt betongindustrin. Ramcon erbjuder stöd och service lokalt i Sverige och Danmark med tillgång till ett stort nätverk av applikationsspecialister från Beckman Coulter för att tillgodose våra kunders behov.

Products

DelsaMax Zetapotential

LS 13 320 XR - Laser Diffraction

Multisizer, Coulter Counter

Contact us