Gas Sorption

Ursprungligen utformad för att producera tillförlitliga, reproducerbara data för olika krav på utveckling av vätgaslagringsmaterial har PCTPro-tillämpningsområdet utökats, byggt på och förbättrats för att erbjuda världens mest flexibla, kraftfulla och lättanvända gas sorption-arbetsstationer på marknaden.
Dagens system erbjuder ännu högre precision, samtidigt som du erbjuder en unik flexibilitet genom att du kan studera vätskor, fasta ämnen, tunna filmer mot olika gaser som koldioxid, metan, ammoniak och många andra. Vi erbjuder också möjligheten att arbeta med samtidig kalorimetri för en fullständig karaktärisering av sorptionsprocesserna.

Products

PCT pro

Contact us