X-ray Fluorescense and Diffraction

Rigaku utvecklar avancerade analytiska instrument för röntgendiffraktion (XRD), röntgenfluorescens (XRF) och lågvinkelspridning (Small-Angle X-ray Scattering, SAXS).

Tack vare innovativa lösningarfrån Rigaku kan många olika kunder uppnå snabba och effektiva tekniska framsteg, både när det handlar om att bidra till vetenskaplig kunskap i den akademiska världen eller att göra det möjligt för en industri att bli konkurrenskraftig. Rigaku är en världsledande leverantör av analytiska lösningar för tung industri, kemi, fysik, läkemedel, bioteknik, halvledare och nanoteknik.

Products

SMX Small molecule X-ray

X-ray diffraction (XRD)

X-ray fluorescence (XRF)

Contact us