Rigaku

Rigaku

RAMCON ansvarar för distribution och service av röntgenutrustning från Rigaku 

RAMCON har sedan juli 2013 varit distributör för det japanska företaget Rigaku, som utvecklar och tillverkar utrustning för röntgendiffraktion (XRD) och röntgenfluorescens (XRF). Sedan starten 1951 har Rigaku legat i framkant av analytisk och industriell instrumenteringsteknik. Rigaku sysselsätter över 1100 personer över hela världen i verksamheter i Japan, USA, Europa och Kina. Rigaku-koncernen är världsledande med hundratals stora innovationer inom områden; röntgendiffraktion (XRD), tunnfilmsanalys (XRF, XRD och XRR), röntgenfluorescens spektrometri (TXRF, EDXRF och WDXRF), lågvinkelspridning (SAXS), röntgenoptik, halvledare metrologi (TXRF, XRF, XRD och XRR), röntgenkälla, oförstörande provning och termisk analys.

RAMCON distribuerar och supporterar Rigaku produkter i Danmark och i Sverige.

Kontakt os