Service and Support

Service and Support

RAMCON har mer än 25 års erfarenhet i branschen, 2500 installationer och den erfarenhet som behövs för att ge optimal service och support. 

RAMCON ser det som en investering att ha de resurser som är nödvändiga för att våra kunder ska få optimal service och support. För oss är det av yttersta vikt att våra kunder kan nå sina resultat på utsatt tid. RAMCON har 36 kompetenta medarbetare som alla har relevantprofessionell bakgrund och flera års praktisk erfarenhet, vilket gör att vi kan garantera ett optimalt stöd med hänsyn till val av utrustning, installation, utbildning och support. Vi har dessutom ett nära samarbete med våra leverantörer och samtliga av dessa står redo att träda in och snabbt ge den hjälp som behövs.

RAMCON är certifierade i enlighet med ISO 9001:2008, vilket betyder att alla processer i företaget regelbundet kontrolleras, valideras och förbättras. Vi utvärderar löpande leveranstider, kompetens och kundrespons för att se var vi kan bli ännu bättre.

RAMCON prioriterar god kommunikation mycket högt. Vi ser detta som en helt central del för att vi ska kunna leverera de lösningar som krävs och för att vi ska kunna utveckla och bevara våra goda kundrelationer. Vi avsätter ansenliga resurser på organisation och ledning för att garantera en god kommunikation – både internt och externt. I RAMCON finns det ett nära samarbete mellan alla våra olika avdelningar för att säkerställa att projektering, installation och utbildning blir så bra som möjligt.

RAMCON har ett eget lager i Danmark där vi lagerför vanliga reservdelar och förbruksvaror. Genom detta har vi möjlighet att ge våra kunder snabba leveranser.

Visste du att Ramcon: 

  • Är ISO 9001:2008 certifierade
  • Grundades 1988
  • Har över 40 anställda redo att hjälpa dig
  • Vi erbjuder sälj, service och support

Kontakta oss

About RAMCON

Read more about RAMCON and our values here
Read more

Products

Read more about our interesting products here
Read more