Dynamic Vapor Sorption & IGC SEA

 SecureCell
 Sentronic
 NanoAnalytics
 Indatech
 CleanAir
 Buglab
 Thermo Fisher
 Biostream
 Aber
 Setaram
 Nikon
 Solida Biotech
 Vilber
 Sphere Fluidics
 Biotek
 Elementar
 VLM
 SPEX
 SMS
 SCIEX
 Rigaku
 B Medical Systems
 BioMicroLab
 Beckman Coulter
 Altona Diagnostics

Dynamic Vapor Sorption, DVS från Surface Measurement Systems används för analys av sorption- och desorptionsegenskaper i ett prov.

Denna gravimetriska teknik mäter av förändringar i provets massa över tid, och ger  information om absorption och adsorption av vatten och organiska ångor i ett material. Genom att förändra och kontrollera relativ luftfuktighet och temperatur i provkammaren, kan förändringar i provets massa uttryckas som en funktion av tid.

Inverse Gas Chromatography, iGC-SEA (Surface Energy Analyzer) från Surface Measurement Systems mäter ytenergi genom gasfassorption, och används för att analysera kemiska och fysikaliska ytegenskaper på bland annat pulver, fibrer, filmer, partiklar och semi-solida material.

DVS och iGC-SEA används för att mäta torkning/avvattning, amorft innehåll, glasomvandlingstemperatur, diffusion/permeabilitet, sorptionsenergi, porositet, ytarea BET, ytenergi, ångtryck, densitet och mycket mer. Teknikerna används inom så skilda industrier som exempelvis livsmedel, läkemedel, plast, kemikalietillverkning, byggindustri och forskning.

7 Products from Dynamic Vapor Sorption & IGC SEA

DVS Adventure

DVS Endeavour

DVS Intrinsic

DVS Resolution

DVS Vacuum

iGC-SEA Surface Energy Analyser

Vapour Pressure Analyser

Kontakt os