Elementar

Elementar

Tyska Elementar är världsledande tillverkare av analysinstrument för icke-metalliska element som kol, kväve, svavel, väte, syre och klor i alla organiska och majoriteten av oorganiska ämnen. Elementar har utvecklat och tillverkat instrument för elementaranalys i över 110 år och riktar sig mot flera områden inklusive miljö, jordbruk, bränslen, material, kemisk forskning och kriminalteknik.  

 Nikon
 Solida Biotech
 Vilber
 Sphere Fluidics
 Biotek
 Elementar
 VLM
 SPEX
 SMS
 SCIEX
 Rigaku
 B Medical Systems
 BioMicroLab
 Beckman Coulter
 Altona Diagnostics

Kontakt os