Provberedning

Katanax Electric fusion Fluxer är ideal för att göra glaspärlor, glasplattor och provberedningar för XRF och ICP.

SPEX® SamplePrep tilhandahållar provberedningsutrustning och material för spektroskopi. Deras utrustningar används för provberedning till at öka effektivitet, garanterar reproducerbarhet och minimerar korskontaminering.inom ett sort antal analytiska tekniker bland annat XRF, ICP, GCMS pch PCR.

Andra applikationer inkluderar Partikelstorleksminskning, lågtemperatursmalning, vävnadshomogenisering, DNA/RNA extraktion, samt pressning och kulsintring.

Products

6875 Large FreezerMill, single chamber

GenoGrinder 2010

X-300 - Multi-position Electric Fluxer

X-600 - 6 position Electric Fluxer

Contact us