Dynamic Vapor Sorption & IGC SEA

 Setaram
 Analox
 Hitec Zang
 Camo Analytics
 Marimex
 IpraSense
 Exner
 Centec
 BlueSens
 SecureCell
 Sentronic
 NanoAnalytics
 Indatech
 CleanAir
 Buglab
 Thermo Fisher
 Biostream
 Aber
 Nikon
 Vilber
 Sphere Fluidics
 Biotek
 Elementar
 VLM
 SPEX
 SMS
 SCIEX
 Rigaku
 B Medical Systems
 BioMicroLab
 Beckman Coulter
 Altona Diagnostics

Dynamic Vapor Sorption, DVS från Surface Measurement Systems används för analys av sorption- och desorptionsegenskaper i ett prov.

Denna gravimetriska teknik mäter av förändringar i provets massa över tid, och ger  information om absorption och adsorption av vatten och organiska ångor i ett material. Genom att förändra och kontrollera relativ luftfuktighet och temperatur i provkammaren, kan förändringar i provets massa uttryckas som en funktion av tid.

Inverse Gas Chromatography, iGC-SEA (Surface Energy Analyzer) från Surface Measurement Systems mäter ytenergi genom gasfassorption, och används för att analysera kemiska och fysikaliska ytegenskaper på bland annat pulver, fibrer, filmer, partiklar och semi-solida material.

DVS och iGC-SEA används för att mäta torkning/avvattning, amorft innehåll, glasomvandlingstemperatur, diffusion/permeabilitet, sorptionsenergi, porositet, ytarea BET, ytenergi, ångtryck, densitet och mycket mer. Teknikerna används inom så skilda industrier som exempelvis livsmedel, läkemedel, plast, kemikalietillverkning, byggindustri och forskning.

7 Products from Dynamic Vapor Sorption & IGC SEA

DVS Adventure

DVS Endeavour

DVS Intrinsic

DVS Resolution

DVS Vacuum

iGC-SEA Surface Energy Analyser

Vapour Pressure Analyser

Kontakt os