Kapillärelektrofores

Kapillärelektrofores är ett kraftfullt analytiskt verktyg för all typ av forskning, oavsett om du arbetar med life science, läkemedelsutveckling, livsmedelssäkerhet, rättsmedicinsk toxikologi eller miljöprovning. Kapillärelektrofores kombinerar känslighet, snabbhet, och reproducerbarhet för separation och identifiering av analyter vid så låga koncentrationer som ppb. Kapillärelektrofores kan kopplas till MS.

Products

C100HT Biologics Analyzer

CESI 8000 Plus ESI-MS System

Genetic Analysis System

PA 800 Plus Pharmaceutical Analysis System

Contact us