Automationsutrustning

BioMicroLabs fokus ligger på att utveckla utrustning för laboratorieautomation, som är lätt att använda för en bred grupp av användare.

Detta är fallet med BioMicroLabs XL20 och XL100 plattformar för provhantering, som styrs av en användarvänlig mjukvara med en integrerad funktion för 2D skanning som möjliggör providentifikation och spårning av 2D märkta rör.

Products

2D Barcode Scanners

Automated Tube Handlers

Sample Measurement

Contact us