Dynamic Vapor Sorption & IGC SEA

Dynamic Vapor Sorption, DVS från Surface Measurement Systems används för analys av sorption- och desorptionsegenskaper i ett prov.

Denna gravimetriska teknik mäter av förändringar i provets massa över tid, och ger  information om absorption och adsorption av vatten och organiska ångor i ett material. Genom att förändra och kontrollera relativ luftfuktighet och temperatur i provkammaren, kan förändringar i provets massa uttryckas som en funktion av tid.

Inverse Gas Chromatography, iGC-SEA (Surface Energy Analyzer) från Surface Measurement Systems mäter ytenergi genom gasfassorption, och används för att analysera kemiska och fysikaliska ytegenskaper på bland annat pulver, fibrer, filmer, partiklar och semi-solida material.

DVS och iGC-SEA används för att mäta torkning/avvattning, amorft innehåll, glasomvandlingstemperatur, diffusion/permeabilitet, sorptionsenergi, porositet, ytarea BET, ytenergi, ångtryck, densitet och mycket mer. Teknikerna används inom så skilda industrier som exempelvis livsmedel, läkemedel, plast, kemikalietillverkning, byggindustri och forskning.

Products

DVS Adventure

DVS Endeavour

DVS Intrinsic

DVS Resolution

DVS Vacuum

iGC-SEA Surface Energy Analyser

Vapour Pressure Analyser

Contact us