Termisk analys / kalorimetri

Setaram utvecklar innovativa instrumentationer för karakterisering av komplexa fasta föreningar, reaktionsblandningar, pulver, film och vätskor. Setaram är en av världsledande inom mätinstrument för värmeanalys och kalorimetri. FoU-laboratoriet kan träna och utbilda kunder i att använda instrumentationerna. Dessutom erbjuder Setaram ett supportteam som kan lösa tekniska problem. Lösningarna från Setaram kan lösa utmaningarna inom att karakterisera olika material inom forskning och utveckling, tillverkning och kvalitetskontroll.

Products

DSC131 EVO

LABSYS EVO TGA

MICRODSC7 EVO

MICROSC-4C

SENSYS EVO DSC

SENSYS EVO TG-DSC

SETSYS EVOLUTION TMA

THEMYS HP TGA

THEMYS STA

Contact us