SMS

SMS

RAMCON distribuerar SMS produkter i Danmark, Sverige, Norge och Finland samt tillhandahåller även support och service i dessa områden.

Surface Measurement Systems utvecklar och tillverkar innovativa analysinstrument och experimentella tekniker för fysikalkemisk karakterisering av komplexa fasta ämnen. Som världsledande inom Dynamic Vapor Sorption (DVS) och Inverse Gas Chromatography (iGC) instrument, levererar man vetenskapligt och tekniskt stöd för kunderna i världsklass. 

Genom att noggrant styra, mäta och analysera  fysikalkemisk växelverkan mellan ångor och fasta prover såsom pulver, fibrer och filmer, bidrar Surface Measurement Systems till att lösa problem inom forskning och utveckling såsom stabilitetsstudier och torkresultat, men även inom tillverkning och kvalitetskontroll.

 

Kontakt os