Provberedning

 Aber
 Setaram
 Nikon
 Solida Biotech
 Vilber
 Sphere Fluidics
 Biotek
 Elementar
 VLM
 SPEX
 SMS
 SCIEX
 Rigaku
 B Medical Systems
 BioMicroLab
 Beckman Coulter
 Altona Diagnostics

Katanax Electric fusion Fluxer är ideal för att göra glaspärlor, glasplattor och provberedningar för XRF och ICP.

SPEX® SamplePrep tilhandahållar provberedningsutrustning och material för spektroskopi. Deras utrustningar används för provberedning till at öka effektivitet, garanterar reproducerbarhet och minimerar korskontaminering.inom ett sort antal analytiska tekniker bland annat XRF, ICP, GCMS pch PCR.

Andra applikationer inkluderar Partikelstorleksminskning, lågtemperatursmalning, vävnadshomogenisering, DNA/RNA extraktion, samt pressning och kulsintring.

4 Products from Provberedning

6875 Large FreezerMill, single chamber

GenoGrinder 2010

X-300 - Multi-position Electric Fluxer

X-600 - 6 position Electric Fluxer

Kontakt os